Algemene voorwaarden

Ophalen en/of bezorgen scooters.

Het ophalen of bezorgen van de scooters kan tussen 08:00 en 10:00 en in de weekenden van 09:00 tot 11:00. De scooter is de hele dag tot uw beschikking en moet voor 18:00 weer worden ingeleverd. Indien je de scooter wilt komen halen kan dit op het contact adres. Hier kan de scooter ook weer worden ingeleverd. Indien u de scooter bezorgd en/of opgehaald wilt hebben kan dit tegen betaling. Dit hangt af van de afstand etc. Informeer hiervoor naar de mogelijkheden.

 

1: Verzekering en eigen risico.
De scooter is WA verzekerd met een eigen risico van € 1.500,- per scooter. Dit risico kunt u afkopen voor € 10,- per scooter.

Indien er schade is ontstaan door alcohol gebruik, bewust risicovolle handelingen en/of opzettelijke vernieling in de breedste zin en/of diefstal / vermissing zal er een eigen risico gelden van € 1.500,- per scooter ook indien de schade is afgekocht.

 

2: Betaling.

Volledige huur en eventueel afkoop eigen risico dient vooraf te worden voldaan. Dit kan contant of via overschrijving.

 

3: Brandstof.

Huren van een scooter is exclusief brandstof. Hiervoor dient de huurder zelf zorg te dragen. De brandstof die getankt moet worden is EURO 95. Scooter verbruikt ongeveer 1 liter op 20 kilometer.

 

4: Bevoegdheid.

Huurder verklaart bij ondertekening van deze huurovereenkomst dat hij / zij de minimale leeftijd heeft van 18 jaar en in het bezit is van een geldig auto of bromfiets rijbewijs. Een kopie hiervan is noodzakelijk.

 

5: Gebruik.

Het is niet toegestaan de scooter te besturen onder invloed van drugs of alcohol. Ook is het niet toegestaan Nederland te verlaten met de scooter. Indien de scooter ergens word geparkeerd gebruik dan altijd heb bijgeleverde kettingslot.

 

6: Aansprakelijkheid.

Voor eventuele kosten en/of schade, welke door de huurder of de bestuurder van de scooter of bijrijders daarvan mochten ontstaan, ten gevolge van enige schade en/of defect en/of verlies aan c.q. van de scooter en/of de toebehoren of aan derden toegebracht, draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid.

Bij diefstal of vermissing en/of het niet terugbezorgen van de scooter, wordt aangifte gedaan bij de politie. Tevens wordt aan de huurder minimaal € 1.500,- in rekening gebracht plus eventuele gerechtelijke kosten in verband met (gevolg-) schade.

In geval van overtredingen, boetes of schade al dan niet ontstaan door toedoen van de huurder is de huurder verplicht de verhuurder daarvan in kennis te stellen en op verzoek schriftelijk te bevestigen. Eventuele kosten die hieruit voort komen zijn voor rekening van de huurder. Indien de toebehoren van de scooter niet meer aanwezig zijn bij terug brengen van de scooter komt dit ook voor rekening van de huurder.

 

7: Defect.

Bij een defect aan de scooter, dient de huurder direct contact op te nemen met de verhuurder. Graag hierbij vermelden wat het defect is en waar men zich bevindt. Mocht verder rijden onmogelijk zijn dan zal de verhuurder trachten om een vervangende scooter te regelen, indien het defect ontstaan is buiten toedoen van de huurder. Indien er geen vervangende scooter beschikbaar is heeft men recht op een teruggave van dat deel van de huur, dit omdat de huurder geen optimaal gebruik heeft kunnen maken van de scooter.

 

8: Calamiteiten.

Bij eventuele calamiteiten in welke vorm dan ook is de huurder verplicht de verhuurder in te lichten. Dit kan op de bovenstaande gegevens. Deze zijn ook te vinden op de scooter zelf.